Найз

Знову спина!

Знову спина! Це завжди трапляється невчасно: здається, людина не робила нічого надзвичайного – прибирала, працювала на городі, займалася спортом або просто взяла на руки дитину і… невідкладні справи доведеться відкласти, оскільки виконувати їх заважає біль. З болем у спині більшість із нас знайомі з власного досвіду – за даними статистики, його в різні періоди життя відчувають 80-100 % населення. І це не лише літні люди, та ж статистика свідчить, що серед осіб, які протягом року звернулися до лікаря з приводу болю в спині, половина – працездатного віку [1]. Крім фізичних обмежень, такі люди почуваються пригніченими, оскільки постійний біль заважає зосередитися, спричиняє емоційну нестабільність, дратівливість та тривожність.

боль в спине

Тож щоб повернути людині якість життя – фізичну активність та емоційний спокій, слід насамперед купірувати больовий синдром. Для цього зазвичай використовують нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), адже біль є ознакою запалення. Механізм дії НПЗП полягає у блокуванні ферменту циклооксигенази, за участю якої в організмі утворюються особливі речовини – прозапальні простагландини. Пригнічуючи активність ЦОГ, НПЗП зменшують інтенсивність запальної реакції та, відповідно, болю, набряку, обмеження рухомості та інших її проявів. Доведене існування щонайменше двох ізоформ циклооксигенази:

• ЦОГ-1, яка регулює синтез простагландинів, що захищають слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, беруть участь у кровотворенні тощо;

• ЦОГ-2, яка каталізує утворення прозапальних простагландинів.
Отже, з огляду на інгібування тієї чи іншої форми циклооксигенази, НПВС не є однаковими.

Одні, неселективні, блокують обидві ЦОГ, тож пригнічують не лише запальні, а й фізіологічні процеси, тому можуть спричиняти побічні ефекти – ураження слизової оболонки шлунково-кишкового тракту з розвитком диспептичних явищ, виразок і навіть кровотеч [2].

Інші, селективні, або коксиби, інгібують лише ЦОГ-2, що суттєво зменшує ризик розвитку ускладнень з боку ШКТ, але притаманна їм кардіоваскулярна токсичність не дозволяє вважати ці НПЗП цілком безпечними [3].

Серед препаратів зі збалансованим впливом на обидві ізоформи ЦОГ особливе місце посідає Найз® (Dr. Reddy’s Laboratories Ltd), який уже понад 3  роки широко застосовується для терапії запалення та болю у 50 країнах світу [4]. Діючою речовиною препарату є німесулід, який інгібує переважно ЦОГ-2 (пригнічує 88 % активності ЦОГ-2 та 41 % активності ЦОГ-1) тобто зменшує активність і синтез саме прозапальних простагландинів, завдяки чому ймовірність ушкоджень слизової ШКТ порівняно з традиційними неселективними НПЗП є суттєво нижчою [4].

Боль

Своєю потужною протизапальною дією німесулід завдячує не лише блокуванню циклооксигенази. Ця молекула пригнічує активність багатьох інших прозапальних речовин, а також процесів, що беруть участь у розвитку гострої запальної реакції. Німесулід навіть здатен інгібувати синтез гістаміну, тому може вважатися препаратом вибору для пацієнтів з гострим болем та схильністю до алергії [5]. Речовина добре проникає в синовіальну рідину, що є вкрай важливим для лікування гострого болю в суглобах [6].

У разі застосування коротким курсом у терапевтичних дозах (100 мг двічі на добу) німесулід є безпечним, користь від його використання перевищує ризик розвитку побічних ефектів, що було підтверджено положеннями Міжнародного консенсусу у Відні в 2014 році [7].

Важливою перевагою німесуліду як препарату для купірування гострого болю є швидке всмоктування зі шлунково-кишкового тракту і, відповідно, швидке настання анальгезії: за даними деяких досліджень, знеболювальний ефект розвивається за 30 хвилин, а за даними інших – уже за 15-20 хвилин після прийому [8-9].

Найз

Однак швидкість настання знеболення залежить не лише від властивостей діючої речовини, але й від темпу її вивільнення з таблетки, інакше кажучи, від швидкості розпаду (дезінтеграції) таблетки. У складі таблеток Найз® наявний супердезінтегрант – натрію крохмальгліколят. Стрімко сорбуючи великий обсяг рідини, він ніби «розриває» таблетку зсередини, сприяючи її тривимірному розширенню в усіх напрямках – тобто досягненню так званого 3D-ефекту. Завдяки цьому ефекту знеболення під час прийому таблеток Найз® настає вже за 15 хвилин – значно раніше, ніж у разі застосування таблетованих форм диклофенаку та інших генериків німесуліду [4;10].

Отже, головними перевагами таблетованої форми Найз® є:

• потужна протизапальна та знеболювальна дія;
• хороше проникнення в синовіальну рідину;
• швидке настання знеболення, що реалізується завдяки досягненню 3D-ефекту;
• низький ризик розвитку побічних ефектів;
• зручність прийому – лише 2 таблетки на добу

Отже, якщо «знову спина!» (або суглоби), позбутися гострого болю допоможе Найз®. Препарат слід приймати курсом – зазвичай 5 або 10 днів. Але якщо больові відчуття тривають довше, лікування може бути продовжено до 15 днів [11]. Короткий курс Найз® ефективно тамує гострий біль, повертає радість руху та спокій!

1.  Міщенко В. М.,  Харіна К. В. Біль у спині: сучасний погляд на патогенез та лікування // Здоров’я України. 2020 (3). С.: 27–30.
2. Насонова В. А. Рациональное применение нестероидных противовоспалительных препаратов в ревматологии // РМЖ. 2002; 10(6): 302–307.
3. Solomon D.H., Glynn R.J., Rothman K.J. et al. Subgroup analyses to determine cardiovascular risk associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs and coxibs in specific patient groups // Arthritis Rheum. (Arthritis Care Res). – 2008. – 59. – 1097–104.
4. Хомяк Н., Мамчур В., Хомяк Е. 3D-эффект препарата Найз®: как особенности фармакокинетики помогают справляться с острой болью // Фармацевт Практик. 2017(3); С.:32-35.
5. Барскова В. Г. Значение для клинической практики свойств нимесулида, не связанных с подавлением циклооксигеназы-2. Consilium medicum Ukraina. 2010; 8: 40–4.
6. Журавлева М. В., Черных Т. М. Опыт применения нимесулида в комплексной терапии при остеоартрозе коленного сустава. Consilium Medicum. 2013; 8: 68–74.
7. European Medicines Agency Summary of Product Characteristics. Annex III to the Commision Decision on Article 31 referral for nimesulide-containing medicinal products. URL: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Nimesulide/human_referral_000275.jsp (дата обращения – 30.09.2019).
8. Каратеев А. Е. Нимесулид: мифы и реальность. Справочник поликлинического врача. 2013; 7: 40–5.
9. Bianchi M., Broggini M. Anti-hyperalgesic effects of nimesulide: studies in rats and humans. Intern. J. Clin. Pract. Suppl. 2002; 128: 11–19.
10. Кудаева Ф. М., Барскова В. Г., Насонова В. А. Сравнение скорости наступления противовоспалительного и анальгетического эффекта таблетированных нимесулидов и диклофенака натрия при подагрическом артрите: рандомизированное исследование. Науч.-практ. ревматология. 2008; 1: 55–9.
11. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Найз®.

Публікується на правах реклами. Відповідальність за зміст несе рекламодавець. Копіювання чи інше використання допускається з письмового дозволу редакції. Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Повна інформація (характеристики, властивості ліків) та перелік можливих побічних ефектів містяться в інструкції з медичного застосування, яка розміщена на сайті Державного реєстру лікарських засобів України (www.drlz.kiev.ua).


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook