Затверджено стандарт підготовки магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»

Міністерство освіти й науки затвердило стандарт вищої освіти магістерського рівня за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Про це повідомляє пресцентр МОЗ України.

Розроблення й ухвалення цього стандарту було тривалим і складним процесом. Так, перша редакція проєкту стандарту була оприлюднена ще у 2017 році. Проте низка суттєвих змін в освітньому законодавстві, зміна назв та кількостей галузей знань і спеціальностей ускладнили процес його затвердження в той період.

Затверджений стандарт має низку особливостей. Зокрема, передбачені дві спеціалізації: 226.01 «Фармація» та 226.02 «Промислова фармація.

Підготовка може здійснюватися за очною (денною, вечірньою) та дистанційною формами навчання для всіх спеціалізацій. Водночас заочна форма навчання за спеціалізацією «Фармація» дозволяється тільки на основі здобутого освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра. Для спеціалізації «Промислова фармація» дозволяється дуальна форма навчання.

Окрім того, для спеціалізації «Фармація» встановлено такі професійні кваліфікації: «фармацевт», «клінічний фармацевт», «фармацевт-косметолог».

Обсяг кредитів європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи (ЄКТС), необхідний для здобуття ступеня магістра, становить 300 кредитів для освітньо-професійної програми та 360 кредитів — для освітньо-наукової програми.

Також стандарт містить перелік обов’язкових загальних та спеціальних (спільних, за спеціалізаціями, додатково для освітньо-наукової програми) компетентностей випускника та очікувані результати навчання.

Атестація випускників здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) та захисту кваліфікаційної роботи. Окрім цього, вимоги до організації освітнього процесу регулюються вимогами щодо особливостей ліцензування освітніх програм для регульованих професій.

Академічними правами випускників є подальше здобуття ступеня доктора філософії та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих, зокрема, для випускників за спеціалізацією «Фармація»: проходження інтернатури та вторинної спеціалізації за фармацевтичними спеціальностями.

Затверджений стандарт набуває чинності з 2023/2024 навчального року.

Джерело: МОЗ України


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook