КП «Фармація» – міжнародний приз за якість

10 березня 2013 р. у Парижі (Франція) відбулося вручення Міжнародного Призу за Якість. Більше за 40 компаній були удостоєні цієї нагороди, і серед них – КП «Фармація» (Київ).

Приз за якiсть був заснований з метою вiдзначити зусилля тих компанiй, якi безперервно борються за якiсть. Цiєю нагородою вiдзначаються найбiльш видатнi компанiї в кожнiй галузi промисловостi. На засiданнi головував Генеральний секретар, який коротко презентував Глобальний Клуб Лiдерiв Торгiвлi (Global Trade Leaders’ Club) – органiзацiю, що була заснована з метою налагодження взаємовiдносин мiж пiдприємцями з усього свiту.
Потiм Генеральний секретар запросив всiх представникiв переможцiв вийти i представити свої компанiї аудиторiї. Вiн вручив спецiальнi сертифiкати як особливу вiдзнаку керiвникам кожної з нагороджених компанiй. Пiсля цього всi присутнi були запрошенi на вiтальний коктейль, який продовжився святковим обiдом i проходив в щирiй теплiй атмосферi.

За головним столом розмiстилися почеснi гостi: його свiтлiсть М. Радiу Дагарi, посол Нiгерiї; його свiтлiсть пан Павло Латушко, посол Бiлорусiї, його свiтлiсть пан Хумаiд Бiн Алi Бiн Султан Аль Маанi, посол Оману; панi Джулiса Анзуето Агуiлар, повiрена посольства Гватемали; пан Герман Iммонгаульт, перший радник посольства Габону; пан Антонiо Сiльва, радник з економiчних питань посольства Португалiї; панi Iвана Станковiч, радник з економiчних питань посольства Сербiї; доктор Джозеф Аго, заступник голови мiсiї посольства Гани; пан Мохамед Iбумратен, радник з економiчних питань посольства Марокко; пан Мехдi Бенкедда, радник з економiчних питань посольства Алжиру. На завершення обiду аудиторiї було презентовано нагороду i вручено її всiм переможцям. Потiм Генеральний секретар закрив церемонiю, промовивши декiлька слiв на адресу почесних гостей i переможцiв. Вiн висловив подяку всiм присутнiм i привiтав переможцiв, що були удостоєнi нагороди. Його слова були тепло сприйнятi аудиторiєю i завершили церемонiю вручення Мiжнародного призу за Якiсть-2013: «Глобальний клуб лiдерiв торгiвлi був створений з чiткою метою – пiдтримання налагоджених взаємовiдносин мiж пiдприємцями, якi отримали цю нагороду. В основi головних цiлей нашого Клубу лежить поширення бiзнес-цiнностей та їхнє визнання. I справдi, ми бажаємо пiдтримати компанiї на їх нелегкому шляху крiзь постiйнi випробування, якi супроводжують їх дiяльнiсть. Ми очiкуємо вiд цiєї подiї початку довготривалих i плiдних взаємовiдносин мiж всiма нами. Ми бажаємо розширити взаємовiдносини мiж пiдприємствами i органiзацiями, якi працюють по всьому свiту без будьяких географiчних або полiтичних розмежувань. Ми нагороджуємо нашими призами чоловiкiв i жiнок, тих, хто виконує важку роботу.
Як ви всi знаєте, праця створює добробут, що показує, який саме внесок ви робите в загальний прогрес всього людства. Разом з Глобальним Клубом Лiдерiв Торгiвлi ми розраховуємо досягти чогось iстотного i того, що стає необхiдним для активних людей: iдеї, що комерцiйнi взаємовiдносини йдуть плiч-о-плiч з людськими вiдносинами. Ми хотiли б створити дружнiй обмiн послугами. Ми впевненi, що дружнi стосунки iснують серед усiх членiв Клубу, i всi тi бiзнес- i комерцiйнi iдеї будуть охоче сприйматися iншими». Генеральний секретар також вiдмiтив, що Глобальний клуб лiдерiв торгiвлi налагодить зв’язок для членiв клубу майже у всiх країнах. Впродовж наступних мiсяцiв Клуб проводитиме зустрiчi в Парижi, Женевi, Мадридi та iнших мiстах.


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook


РАП

РАП - https://www.rap.in.ua/