Щомісячний огляд фармацевтичного ринку України. Листопад 2018 року

У вересні 2018 року роздрібний ринок лікарських засобів дорівнював 3775 млн грн, 65 млн уп., 134 млн дол. США та 115 млн євро.

Щодо серпня 2018 року спостерігалася позитивна динаміка за такими показ- никами: у гривнях (+4,81 %), у євро (+1,24 %), в упаковках (+0,57 %) та в дол. США (+2,20 %). Ринок стосовно вересня минулого року продемонстрував негативну динаміку в упаковках (-6,47 %), але позитивну в іноземній валюті: у дол. США (+4,84 %), у євро (+7,06 %) та в національній валюті (+13,11 %).

Динаміка роздрібненого ринку

Динаміка роздрібненого ринку

У вересні 2018 року роздрібний ринок лікарських засобів дорівнював 3775 млн грн, 65 млн уп., 134 млн дол. США та 115 млн євро.

Щодо серпня 2018 року спостерігалася позитивна динаміка за такими показ- никами: у гривнях (+4,81 %), у євро (+1,24 %), в упаковках (+0,57 %) та в дол. США (+2,20 %). Ринок стосовно вересня минулого року продемонстрував негатив- ну динаміку в упаковках (-6,47 %), але позитивну в іноземній валюті: у дол. США (+4,84 %), у євро (+7,06 %) та в національній валюті (+13,11 %).

За підсумками YTD спостерігається негативна динаміка в упаковках (-4,92 %), але позитивна в національній валюті (+10,65 %), у дол. США (+8,83 %) та євро (+1,20 %).

За підсумками МАТ спостерігається позитивний приріст у грошовому вира- женні: у гривнях (+12,22 %) щодо аналогічного періоду минулого року, у дол. США (+9,75 %), у євро (+1,66 %), але негативний в упаковках (-3,81 %).

Динаміка продажу лікарських засобів у натуральному та грошовому вираженні

Динаміка продажу лікарських засобів у натуральному та грошовому вираженні

У листопаді 2018 року ОТС-сегмент займав 60 % ринку лікарських за- собів в упаковках та становив 36 млн уп. У грошовому вираженні 38 % ринку лікарських засобів дорівнювали 1535 млн грн, в іноземній валюті – 55 млн дол. США, 48 млн євро.

Приріст ОТС-сегменту в листопаді 2018 року щодо листопада 2017 року був позитивним у національній валюті (+5 %), в іноземній валюті: в дол. США (+1 %) та євро (+4 %), але негативним в упаковках (-14 %).

Rx-сегмент у листопаді 2018 року становив 24 млн упаковок і займав 40 % ринку лікарських засобів. У грошовому вираженні охоплював 62 % ринку і дорівнював 2514 млн грн, 90 млн дол. США та 79 млн євро.

Rx-сегмент продемонстрував позитивну динаміку щодо аналогічного мі- сяця минулого року за такими показниками: в гривнях (+19 %), в іноземній валюті: у дол. США (+14 %), у євро (+18 %), але негативну в упаковках (-8 %).

Динаміка лікарських засобів у грошовому вираженні

Динаміка лікарських засобів у грошовому вираженні

Динаміка розподілу вітчизняних та іноземних корпорацій

Динаміка розподілу вітчизняних та іноземних корпорацій

Провідні корпорації в сегменті лікарських препаратів

TOП-50 корпорацій: вітчизняні та іноземні

У листопаді 2018 року ТОП-50 корпорацій займали 72 % обсягу ринку в грошовому еквіваленті. При цьому 16-ти вітчизняним компаніям належало 26 % обсягу ринку, а питома вага 34-х іноземних компаній становила 45 %.

В упаковках ТОП-50 корпорацій охоплювали 80 % обсягу ринку, при цьому віт- чизняні корпорації займали 59 % ринку та їхня кількість становила 26 компаній, а 24-м іноземним компаніям належав 21 % обсягу ринку.

Динамічні показники вітчизняних лідерів ринку нижчі у грошовому вимірі, ніж в іноземних компаній, що входять до ТОП-50.

Динаміка ринку в гривнях та упаковках

Динаміка ринку в гривнях та упаковках

У ТОП-20 корпорацій (за підсумками МАТ) незмінними лідерами в гривнях є ФАРМАК, а в упаковках – ДАРНИЦЯ.

У листопаді 2018 року найвищий приріст в упаковках (+9 %) та гривнях (+27 %) демонструє КУСУМ.

За підсумками MAT листопад 2018 року, в національній валюті демонстру- ють позитивний приріст більшість компаній, що входять до ТОП-20. Найбільший приріст демонструють такі компанії: ЮРІЯ-ФАРМ (+30 %), БАЙЄР (+23 %), KRKA (+21 %) та КУСУМ (+23 %).

За підсумками МАТ листопад 2018 року, найбільший приріст в упаковках демонструють такі компанії: KRKA (+11 %), ЛЕКХІМ ГРУП (+9 %), САНОФІ (+6 %) та ГЛАКСОСМІТКЛАЙН (+6 %).

ТОР-20 корпорацій у роздрібненому сегменті

ТОР-20 корпорацій у роздрібненому сегменті

* Рейтинг компаній складений за підсумками МАТ листопад 2018

Абревіатури і терміни

UAH – українська гривня
USD – американський долар
EURO – євро
GAP – приріст до попереднього періоду поточного року
PPG – приріст до аналогічного періоду попереднього року
EI – еволюційний індекс
MAT – ковзна річна сума
YTD – накопичувальний підсумок з початку року (включно з досліджуваним місяцем) MS – ринкова частка
Mio – мільйони

© 2018 SMD (www.smd.net.ua)
Всі використані в статті матеріали є результатом марке- тингового дослідження фармацевтичних ринків, проведеного компанією SMD спеціально для електронного журналу «ФармаШеф».
Вся інформація, що міститься в цій публікації, захищена авторськими правами компанії SMD (Support in Market Development). Жодна з частин цієї публікації не може бути відтворена, поширена, перепродана в цілому або в будь-якої її частини, або використана в будь-якій формі, або за допомогою графічних, електронних або механічних засобів, включаючи фотокопіювання, запис, запис на плівку, або зберігання інформації або витяг, або будь-які інші способи, без письмового дозволу видавця.


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook