Профілактика атеротромбозу та клопідогрель – місія здійсненна!

Серцево-судинні захворювання є найбільш поширеною патологією та основною причиною смерті в усьому світі, зокрема і в Україні. Тому серед відвідувачів аптек саме пацієнти із серцево-судинними проблемами утворюють чи не найбільшу групу. Безумовно, терапія таких пацієнтів є прерогативою лікарів, але люди, що звертаються до аптеки для придбання призначених лікарських засобів, часто потребують додаткових роз’яснень провізора або фармацевта. Вони ставлять працівнику першого столу безліч запитань, тож іноді саме від нього залежить, чи виконає пацієнт рекомендацію лікаря, чи дотримуватиметься призначень у повному обсязі. Тому володіння інформацією про роль певних лікарських засобів у лікуванні серцево-судинних захворювань є вкрай важливим для провізора.

клопидогрель санофи

MAT-UA-2000819

Отже, основою патогенезу більшості захворювань серцево-судинної системи є атеросклероз, тобто ущільнення стінок артерій унаслідок відкладання ліпідів на внутрішній (ендотеліальній) поверхні судин. Так утворюються атеросклеротичні бляшки, що звужують просвіт судин і зменшують їхню еластичність. При цьому зазнає шкоди і сам ендотелій. Пошкоджена ендотеліальна поверхня ініціює процес згортання крові, що разом з уповільненням кровотоку в ділянці бляшки сприяє розвитку небезпечного ускладнення – атеротромбозу.

Клінічні прояви атеротромбозу залежать від його локалізації: під час ураження коронарних артерій у пацієнта спостерігаються явища ішемічної хвороби серця (ІХС, від стабільних форм до гострих коронарних синдромів), тромбоз артерій мозку проявляється порушеннями мозкового кровообігу, ураження артерій нижніх кінцівок стає причиною переміжної кульгавості.

Тому застосування лікарських засобів, що запобігають тромбоутворенню, є ефективним методом зниження ризику серцево-судинних ускладнень. Першим препаратом, який почали використовувати як антиагрегант, була ацетилсаліцилова кислота (АСК), згодом були створені й інші антиагреганти, зокрема й клопідогрель, який сьогодні посідає одне з провідних місць серед протитромботичних засобів. Механізм його дії реалізується за рахунок незворотного пригнічення зв’язування особливої речовини, аденозиндифосфату тромбоцитів, зі своїми рецепторами, що в подальшому унеможливлює їхню агрегацію (склеювання). Гальмування агрегації тромбоцитів розпочинається вже за 2 години після прийому клопідогрелю та зберігається весь період життя тромбоцитів (7-10 діб). Після відміни препарату функція кров’яних пластинок повністю відновлюється приблизно за 7-10 діб, коли утворюється нова популяція тромбоцитів [1].

Клопідогрель є добре вивченим антиагрегантом, його ефективність і безпека підтверджені низкою клінічних досліджень. Так, результати дослідження CAPRIE довели, що порівняно з пацієнтами, яким була призначена АСК, у групі, яка приймала клопідогрель, ризик розвитку ішемічних подій (інфаркту міокарда, ішемічного інсульту, раптової судинної смерті) був на 8,7 % меншим, ризик розвитку інфаркту міокарда – на 19,2 % меншим; а у групі хворих на цукровий діабет клопідогрель сприяв зниженню відносного ризику судинної смерті, інфаркту міокарда, інсульту або повторної госпіталізації через ішемію на 14,5 % ефективніше, ніж АСК [2].

З огляду на різні механізми дії АСК та клопідогрелю, науковці припустили, що їхнє поєднане застосування призведе до ще більш вираженого ефекту. З часом результатами численних досліджень – CAPRIE [2], СURE [3], CREDO [4], COMIT-CCS [5] та інших – була доведена правильність таких припущень. Тож основою первинної та вторинної профілактики ішемічних ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями сучасна доказова медицина вважає двокомпонентну антитромбоцитарну терапію (ДАТТ), зокрема клопідогрель у комбінації з АСК, які включені до світових та українських клінічних стандартів і протоколів [6].

Показаннями для застосування клопідогрелю є профілактика проявів атеротромбозу:

🔹 у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ішемічний інсульт або у яких діагностовано захворювання периферичних артерій (ураження артерій і атеротромбоз судин нижніх кінцівок);

🔹 у хворих із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q), у тому числі в пацієнтів, яким було встановлено стент під час проведення черезшкірної коронарної ангіопластики, у комбінації з АСК;

🔹 у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST у комбінації з АСК;

🔹 а також для профілактики атеротромботичних та тромбоемболічних подій пацієнтам з фібриляцією передсердь*.

Лікарські засоби, діючою речовиною яких є клопідогрель, наприклад, КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг № 30 та № 90, включені до урядової програми реімбурсації «Доступні ліки». Отже, клопідогрель є життєво необхідним засобом для хворих із серцево-судинною патологією, тож має бути складовою асортименту кожної аптеки.

* Інформація публікується зі скороченнями. Повна інформація щодо показань – в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ® [1].

  1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ® таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 75 мг № 30 та № 90. Наказ МОЗ № 630 від 06.03.2020 Р.П. №UA/11825/01/01. Наказ МОЗ №6 30 від 06.03.2020.
  2. CAPRIE Steering Committee // Lancet. 1996. V. 348. № 9038. P. 1329.
  3. Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. The CURE study / S. Yusuf [et al.] // N Engl J Med. – 2001. – Vol. 345. – P. 494–502.
  4. For the CREDO Investigators. Clopidogrel for the Reduction of Events During Observation: early and sustained dual oral antiplatelet therapy following percutaneous coronary intervention: a randomised controlled trial / S.R. Steinhubl [et al.] // JAMA. – 2002. – Vol. 288. – P. 2411–2420.
  5. Garton, M. COMMIT/CCS-2 studies / M. Garton // Lancet. –2006. – Vol. 368(9536), N 19. – P. 642.
  6. Эффективность клопидогрела с позиций доказательной медицины. Обзор // Практична ангіологія. 2017. № 1 (76). С. 31–37.

Публікується на правах реклами. Відповідальність за зміст несе рекламодавець. Копіювання чи інше використання допускається з письмового дозволу редакції. Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Повна інформація (характеристики, властивості ліків) та перелік можливих побічних ефектів містяться в інструкції з медичного застосування, яка розміщена на сайті Державного реєстру лікарських засобів України (www.drlz.kiev.ua).


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook