завідувач аптеки

Кваліфікаційні вимоги та обов’язки: що зміниться для завідувачів аптек?

Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджені у частині кваліфікаційних характеристик керівників закладів охорони здоров’я, професіоналів та фахівців фармацевтичних спеціальностей, лікарів-алергологів.

Ознайомитися із змінами можна на сайті міністерства у розділі “Накази” від 06 червня № 958.

Наказом змінені кваліфікаційні вимоги до переліку посад фахівців, професіоналів та керівників, які мають освіту фармацевтичного спрямування.

Зазначається, що діяльність фармацевта у теперішній час вийшла за рамки простого відпуску лікарських засобів, а поширюється на надання фармацевтичної допомоги, проведення діагностичних процедур, пропагування здорового способу життя, консультації інших спеціалістів сфери охорони здоров’я та інше.

Що зміниться?

Кваліфікаційні вимоги до завідувача аптеки

Згідно з наказом, вимоги до завідувача аптеки наступні: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія 2 фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією».

Крім того, важлива наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в аптечних закладах не менше 2 років.

Для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу − освіта не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» без вимог до стажу роботи».

Обов`язки завідувача аптеки

Згідно з наказом, обов`язки завідувача аптеки наступні:

 1. Здійснює керівництво відділом аптеки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльність аптечних закладів, а також міжнародних керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик.
 2. Організовує роботу відділу аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами, медичними виробами та супутніми товарами.
 3. Здійснює діяльність щодо формування асортименту, замовлення та приймання товару.
 4. Контролює наявність у відділі необхідного асортименту лікарських засобів, медичних виробів згідно із 3 затвердженими нормативами.
 5. Здійснює управління ризиками на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів.
 6. Створює необхідні умови для зберігання лікарських засобів, медичних виробів відповідно до їх властивостей, вимог Державної фармакопеї України та Належної практики зберігання (GSP).
 7. Забезпечує контроль якості лікарських засобів, запобігає розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів; здійснює товарознавчий аналіз.
 8. Проводить облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей і коштів.
 9. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.
 10. Аналізує показники роботи відділу аптеки, вживає заходів щодо їх оптимізації.
 11. Вживає заходи щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 12. Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.
 13. Дотримується принципів фармацевтичної етики і деонтології.
 14. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології.
 15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Зміни торкнуться і фармацевтів. Ознайомиться з ними можна за посиланням

Джерело: Урядовий портал


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook